Proxecto subvencionado

ASUNTO: Información detallada de elementos subvencionables.
Expediente: PR521A-2011-16143
Solicitante: FED. ASOC. PERS. DISCA. DE PONT(COGAMI-PONTEVEDRA)
CIF/NIF: G36704195
Título: IMPLEMENTACIÓN DAS TEC. DA SOC. DE INFORMACIÓN WEB 2.0 USUARIOS DA MOS.COGAMIPONTEVEDRA.ORG

Vista a documentación presentada polo interesado ao abeiro da Resolución do 24 de marzo de 2011, da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións destinadas a entidades sen ánimo de lucro, para actuacións de difusión relacionadas co desenvolvemento da sociedade da información na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013 e se procede á súa convocatoria para 2011 (procedemento administrativo PR521A)), a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación tecnolóxica, pon no seu coñecemento o seguinte:

Segundo a acta número 2 da comisión de valoración constituída segundo o disposto na devandita resolución do 24 de marzo de 2011, tendo en conta a valoración técnica e o informe de cumprimento de requisitos administrativos, este expediente figura provisionalmente entre as propostas de resolución FAVORABLE nas seguintes circunstancias:

Expediente Tipoloxía Título do proxecto Contía da subvención
PR521A-2011-16143 B IMPLEMENTACIÓN DAS TEC. DA SOC. DE INFORMACIÓN WEB 2.0 USUARIOS DA MOS.COGAMIPONTEVEDRA.ORG 8.676,80 €
Concepto investimento Provedor externo ou persoal propio Contía investimento Subvencionable
Adquisición de 1 ordenador IMac I7 4GB RAM ZOA MEDIA 2.700,00 € SI
AMPLIACIÓN DA PLATAFORMA: TENDA ONLINE ZOA MEDIA 4.500,00 € SI
FINAL CUT EXPRESS 4 ZOA MEDIA 202,00 € SI
FORMACIÓN PARA XESTIÓN DA TENDA VIRTUAL ZOA MEDIA 800,00 € SI
VIDEOCAMARA HANDYCAM NEX-VG10 SONY ZOA MEDIA 2.006,00 € SI

Esta información é provisional ata a sinatura da correspondente resolución de concesión desta Secretaría Xeral e, por tanto, suxeita a eventuais modificacións se fose o caso.

Data de resolución da subvención concedida, 02/09/2011, publicado no DOG na data de 26/10/2011.

Proxecto financiado por:

patrocinadores

Xunta FEDER

Enlaces:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110628/AnuncioC3C1-150611-3273_gl.pdf

Descarga a memoria do proxecto.
Descarga o temario do curso.

Estes documentos teñen licenza: creative commons 3.0


Resolución da subvención do ano 2010

VER RESOLUCIÓN 2010.