Warning: Creating default object from empty value in /home/zoamedia/cogamipontevedra.org/wp-content/themes/cogami_shop/admin/admin.php on line 366
Axuda | Tenda de artesanía do CRD de Mos

Axuda

Condicións Xerais de Tenda do CRD de Mos

1- Xerais:

As presentes condicións xerais de venda aplícanse estritamente a todas as vendas de produtos efectuadas en España, incluído as Illas Canarias e as Illas Baleares por Cogami, con C.I.F. número G-32.115.941, en diante Cogami, con destino a persoas físicas.

Todo pedido feito a Cogami implica necesariamente a título de condición esencial, determinante e imprescindible, a aceptación sen reservas polo Cliente das Condicións Xerais de Venda de artesanía vixentes o día en que leve a cabo o pedido correspondente. Ademais, o Cliente recoñece que a aceptación das presentes condicións implicará a aplicación destas ao pedido ao que se refiren, así como a todo pedido posterior, con excepción daqueles casos en que novas condicións sexan postas no seu coñecemento por Cogami. O feito que Cogami non recorra nun momento dado a calquera das presentes condicións non pode ser interpretado nin equivalerá a renunciar a recorrer a elas no futuro ou no pasado.

Lei aplicable e xurisdición competente. A interpretación e a execución das condicións, así como todos os actos que se sexan consecuencia delas, quedarán sometidos ao dereito español, salvo que existan disposicións de orde pública contrarias a iso.

2- Prezos:

Os prezos publicados na tenda do CRD de Mos son en Euros e son vixentes salvo erro tipográfico. Todos os prezos son exentos de IVE, calquera cambio de prezos será aplicado automaticamente aos prezos dos produtos en venda na tenda do CRD de Mos.

As ofertas sobre produtos en venda en mostraranse no apartado “Ofertas” ou se indicará na ficha do produto e, se non se indica o contrario, serán válidas mentres se mostren en pantalla.

3- Diferentes modos de Pago:

Ao formular o pedido, o cliente pode elixir libremente abonar as compras que realice na tenda do CRD de Mos mediante:

4- Produto:

As ofertas presentadas por Cogami son válidas dentro do límite das existencias dispoñibles. Cogami resérvase o dereito de modificar a variedade de produtos en función das dificultades impostas polos seus provedores.

As fotografías, grafismos e as descricións dos produtos propostos á venda só son orientativos e non comprometen de ningún xeito ao vendedor.

5- Envíos:

Os produtos adquiridos entregaranse á persoa e á dirección indicada no pedido.
Por defecto, as facturas enviaranse á dirección email indicada polo cliente na hora da súa alta na tenda do CRD de Mos.
Os sábados, domingos e festas non haberá nin saída nin entrega de pedidos.
No entanto a súa demora non implicará nin anulación do pedido nin indemnización algunha.
Un pedido considérase entregado no momento en que o transportista entrega o paquete ou os paquetes ao cliente e este firma o documento de recepción de entrega. Corresponde ao cliente verificar o estado da mercancía á recepción e indicar todas as anomalías no albarán de recepción de entrega.
Para envíos fóra de España e Portugal consúltenos.

6- Políticas de devolucións e anulacións

6-1 Devolución de mercancía:

A nosa política, cumprindo coa normativa vixente, é concederlle o dereito de devolver calquera artigo comprado na tenda do CRD de Mos no prazo de 7 días desde a data de recepción.

Non terá que achegar ningunha explicación, calquera artigo, comprado na tenda do CRD de Mos, devolto na súa embalaxe orixinal, precintado e en perfectas condicións será aceptado sen máis.

Nun prazo máximo de 7 días da recepción da devolución, Cogami comprométese á súa reembolso.

Antes de realizar a devolución, terá que comunicalo ao departamento de Atención ao cliente.

Se a causa da devolución fose que o artigo devolto é defectuoso ou non corresponde ao solicitado no pedido, Cogami correrá cos gastos da devolución e novo envío. Se o motivo da devolución é que o pedido non lle satisfai, lle reembolsaremos o importe pero non os gastos de envío nin os gastos de devolución.

6-2 Anulación de pedido:

Se a anulación do pedido chega antes da saída de mercancía o cliente non terá ningún gasto. No caso dunha anulación logo da saída do pedido, o cliente terá ao seu cargo os gastos de envío así como os gastos de devolución deste mesmo pedido.